Nye retningslinjer for boliglån

Regeringen fremlægger nye retningslinjer for boliglån. Det indebærer udelukkende lånetyper for låntagere med høj gæld. Formålet er at skabe et stabilt og balanceret boligmarked, hvor udbredelsen af de mest risikobetonede lån begrænses.

Boligpriserne er på et højt niveau. Det gælder særligt de større byer, hvor der er fuld fart på boligsalget, hvilket bl.a. skyldes de lave renter. Derudover bliver boligkøberne i højere grad finansieret med risikobetonede lånetyper. Det medfører, at boligejere med høj gæld er sårbare over for fremtidige rentestigninger.

De nye retningslinjer for boliglån skal ifølge Erhvervsministeriet beskytte boligejere med høj belåningsgrad, så de undgår at stå i økonomiske vanskeligheder, når renten stiger.


”Hos Mæglerhuset ser vi de nye retningslinjer for boliglån som værende positivt. Ud fra et langsigtet perspektiv giver det et stabilt boligmarked, hvilket er positivt for os ejendomsmæglere. Med det sagt kan det give nogle begrænsninger for visse boligkøberne her og nu,” forklarer indehaver af Mæglerhuset, Mads Sørensen


Ved de nye retningslinjer sikres det, at boligkøbere fortsat kan optage boliglån på trods af høj gæld. Forskellen er blot, at det nu skal ske med større forsigtighed ud fra valg af lånetyper.

Optager en husstand en gæld på mere end fire gange husstandsindkomsten og kommer over de 60 % i belåningsgrad, bliver det begrænset, hvilke realkredit boliglån, boligkøberne kan få.

  • Lån med variabel rente med rentebinding på under 5 år vil ikke kunne ydes
  • Lån med variabel rente med rentebinding på mere end 5 år med afdragsfrihed vil heller ikke kunne ydes

Det er vigtigt at understrege, at de nye retningslinjer for boliglån kun omhandler de lånetyper, som låntagere med høj gæld kan få. Retningslinjerne træder i kraft 1. januar 2018 og implementeres gradvist. Den 1. juli 2018 afrapporterer institutterne første gang til Finanstilsynet om udviklingen i den risikobetonede långivning (www.via.ritzau.dk).

Tilbage